Privatumo politika

Susipažinkite kaip tvarkome jūsų asmeninius duomenis savo interneto svetainėje e-cloud.lt.

Privatumo politikos bendroji informacija

Privatumo politikoje pateikiame informaciją kaip mes tvarkome interneto svetainės https://tonyresort.lt/ lankytojų asmens duomenis, iš kur gauname, kaip juos tvarkome, užtikriname jų saugumą ir kokiu tikslu juos naudojame. Gerbdami jūsų privatumą mes renkame ir tvarkome jūsų asmens duomenis pagal 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos Reglamentas) (toliau – Reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų, reguliuojančių asmens duomenų apsaugą ir tvarkymą.

Pagal galiojančius asmens duomenų apsaugos įstatymus, MB Emitos sprendimai yra institucija, atsakinga už Jūsų pateiktų asmens duomenų tvarkymą ir saugumą. Asmens duomenų apibrėžtis apima bet kurią informaciją, kuri leidžia identifikuoti fizinį asmenį, tiek tiesiogiai, tiek netiesiogiai, remiantis identifikavimo kodais, pavyzdžiui, vardas ir pavardė, asmens kodas, gyvenamosios vietos informacija, internetiniai identifikatoriai, ar remiantis specifiniais fizinio asmens charakteristikų aspektais, tokiais kaip fizinės, genetinės, psichologinės, ekonominės, kultūrinės ar socialinės savybės (pavyzdžiui, jūsų vardo ir elektroninio pašto adreso kombinacija).

Kaip asmens duomenų tvarkytojas, MB Emitos sprendimai įsipareigoja užtikrinti jums suteiktų asmens duomenų saugumą, siekiant išvengti bet kokios neteisėtos prieigos prie jūsų informacijos. Mūsų atsakomybė taip pat apima užtikrinimą, kad duomenų subjektai galėtų pasinaudoti savo teisėmis, susijusiomis su jų asmens duomenų tvarkymu, įskaitant teisę susipažinti su savo duomenimis ar juos šalinti.

Jūsų duomenys tvarkomi šiais tikslais:

 1. Vykdant rinkodarą;
 2. Naujienlaiškių siuntimas (be Jūsų sutikimo naujienlaiškiai nėra siunčiami).
 3. Siekdami užtikrinti svetainės funkcionalumą, pasiūlyti Jums geresnius svetainės naršymo sprendimus.
 4. Norint sėkmingai pabaigti Jūsų gautą užsakymą gautą iš kontaktų formų, užsakymo puslapyje.
 5. Siekiant atsakyti į Jūsų klausimus per pateiktas kontaktų formas mūsų svetainėje, el. paštu.

Apie jus renkami duomenys:

 1. Vardas, pavardė, telefono numeris, el. pašto adresas, ,Registracijos adresas, IP adresas, naršyklės informacija ir versija.
 2. Kita nenumatyta informacija kuri pateikiama kontaktų formose ir kurią jūs asmeniškai patys pateikiate ją užpildydami.
 3. Jeigu pasirašome sutartis, formuojamas užsakymas mūsų elektroninės parduotuvės dalyje, kiti papildomi duomenys kuriuos pateikiate el. paštu, telefonu.

Jūsų duomenys yra griežtai kontroliuojami ir saugomi mūsų įmonės vidinėse sistemose kurios neturi išorinės prieeigos prie kitų sistemų ir sujungimų nebent tai numatyta kitaip įmonės viduje, bet esame atsakingi už jūsų duomenų saugumą ir juos saugome ne ilgiau nei tai numato įstatymai.

Jūsų duomenys gali būti perduodami trečiųjų šalių servisams pvz. Google Analytics perduodama informacija apie jūsų apsilankymą, bet ne vardas, pavardė, el. paštas, telefono numeris. Kurjerių tarnybai jeigu atliekamas užsakymas ir reikalingas pristatymas, tokiu atveju mes pateikiame visą reikalingą jūsų kontaktinę informaciją sėkmingam pristatymui.

Taip pat duomenys gali būti pasiekiami ir trečiųjų šalių sistemoms (mūsų partneriams) jeigu užsakinėjote dovanų kuponą, kitas paslaugas.

Informuojame, kad mes privalome ir turime teisę atskleisti jūsų duomenis ir informaciją apie jus žemiau esantiems gavėjams:

 1. Valstybės ir savivaldybės institucijoms, įstaigoms, organizacijoms, ir kitiems viešojo administravimo subjektams;
 2. Ikiteisminio tyrimo įstaigoms, teismams, antstoliams, notarams;
 3. Komerciniams bankams, kitoms finansų įstaigoms;
 4. Teisės, finansų, mokesčių, verslo valdymo, personalo administravimo, buhalterinės apskaitos patarėjams ir pan.;
 5. Mūsų partneriams ar kitiems asmenims, kurie yra būtina mūsų paslaugų tiekimo dalis;
 6. Kitiems asmenims, su kuriais mes ketiname sudaryti ar esame sudarę sutartį (-s).

Kai Lietuvos Respublikos įstatymai nenustato konkretaus asmens duomenų laikymo termino, šį terminą nuspręsime mes, atsižvelgdami į duomenų laikymo tikslų teisėtumą, teisinę bazę bei asmens duomenų tvarkymo principus. Toliau pateiktų duomenų saugojimas reglamentuojamas pagal Lietuvos Respublikos įstatymus:

 • Įmonės partnerių/klientų bei jų darbuotojų/atstovų asmens duomenys, reikalingi sutarčių sudarymui ir vykdymui, saugomi 10 metų po sutarties pabaigos;
 • Asmenų, kreipiančiųsi į įmonę, asmens duomenys, kurie reikalingi gautų užklausų tvarkymui, saugomi 6 mėnesius nuo užklausos išsprendimo;
 • Sutikimai dėl asmens duomenų tvarkymo (pavyzdžiui, sutikimai dėl tiesioginės rinkodaros) saugomi 1 metus po to, kai baigiasi sutikimu tvarkytų asmens duomenų laikymo terminas, nebent duomenų subjektas atšaukia savo sutikimą.
 1. Teisė gauti visą informaciją kaupiamą apie jus ir jūsų duomenis.
 2. Teisė reikalauti ištrinti Jūsų turimus duomenis.
 3. Teisė nesutikti su asmens duomenų valdymu.
 4. Teisė atšaukti duotus sutikimus.
 5. Teisė reikalauti ištaisyti netikslius duomenis apie jus.
 6. Teisė pateikti skundą priežiūros institucijai.

Aukščiau paminėti punktai gali būti įgyvendinami tik gavus rašytinės formos informaciją el. paštu info@tonyresort.lt ir tik jus identifikavus, todėl mes galime paprašyti jūsų papildomų duomenų.

Jūsų gautas reikalavimas, prašymas bus išnagrinėtas per 60 kalendorinių dienų nuo jo gavimo dienos su galimybe jį pratęsti jeigu pastebėta, kad tai gali užimti daugiau laiko prašymo, reikalavimo nagrinėjimui, informacijos pateikimui. Taip pat mes galime atsisakyti įgyvendinti jūsų reikalavimą, prašymą jeigu jis yra nepagrįstas. Jeigu mes atsisakytume pateikti prašomą informaciją, mes raštu informuosime jus ir pateiksime informaciją kodėl atsisakome tai pateikti.

Jeigu turite klausimų dėl šios slapukų politikos pateiktos informacijos prašome susisiekti su mumis kontaktais žemiau

Telefonu +370 631 67226

El. paštu dokumentai@emitossprendimai.lt

MB Emitos sprendimai

Įmonės kodas 305200214
Adresas Raudondvario pl. 182, Kaunas, Lietuva

Susipažinti kaip tvarkomi jūsų asmeninia duomenys galite rasti privatumo politikos puslapyje.

Susipažinti su mūsų interneto svetainėje naudojamais slapukais galite slapukų politikos puslapyje.

Pasikalbėkime!

Užpildykite kontaktų formą žemiau ir pateikite kiek galite daugiau informacijos. Mūsų specialistai susisieks su jumis kaip įmanoma greičiau, bet ne vėliau kaip per 24 valandas.